Könyvelés

KÖNYVELÉS
Az iroda teljeskörű könyvelési szolgáltatást nyújt, melybe az alábbi szolgáltatások tartoznak:
- könyvelési rendszer kialakítása, meglévő felülvizsgálata
- bizonylatok átvétele havonta (igény esetén a vállalkozás telephelyén vagy futárszolgálattal is)
- a hozott bizonylatok rendszerezése
- kimenő és bejövő számlák könyvelése
- bank, pénztár bizonylatok könyvelése
- tárgyi eszközök nyilvántartása, kartonok vezetése
- adófolyószámla folyamatos figyelése és egyeztetése a főkönyvvel
- értesítés a befizetendő adók összegéről
- a bevallási kötelezettség keretében beadandó havi, negyedéves vagy éves adóbevallások elkészítése
és elektronikus benyújtása
- statisztikai jelentések elkészítése
- helyi adók bevallása
- változás-bejelentések kezelése
- önrevíziók elkészítése
- szükség szerinti értékelések, kimutatások elkészítése
- tájékoztatás a vállalkozást érintő jogszabályváltozásokról
- év végi zárás, éves bevallások, beszámoló elkészítése
- adóhatósággal és önkormányzatokkal történő kapcsolattartás, ügyintézés

ÚJRA KÖNYVELÉS
A könyvelő váltásnak oka lehet a hiányos vagy hibás könyvelés és az ebből következő hibás vagy be sem adott bevallások melyek komoly adóhatósági büntetéseket is maguk után vonzhatnak. Ha az Ügyfél megbíz vele, mi felülvizsgáljuk a szakmailag elrontott, pontatlan, hiányos könyveléseket és a szükséges korrekcióval jogkövetővé tesszük. Elkészítjük és benyújtjuk az új bevallásokat.

VISSZAMENŐLEGES KÖNYVELÉS
Találkoztunk már olyan esettel, amikor a tulajdonos azzal volt kénytelen szembesülni, hogy az előző év(ek) bizonylatai nem lettek lekönyvelve, a bevallások nem vagy hibásan lettek beküldve az adóhatóságnak. Az ilyen esetekben szükségessé válik a korábbi időszakot teljes egészében (újra)lekönyvelni és a hiányzó vagy rossz bevallásokat elkészíteni, beküldeni.

Forduljon hozzánk, van benne gyakorlatunk!