Tájékoztatás az új KATA törvényről:

Fontos információ, hogy nem egyszerű törvénymódosításról van szó!

A régi törvényből 2022 augusztus 31-én hatályát vesztik a KATÁ-ra vonatkozó rendelkezések, ami egyben azt is jelenti, hogy minden kisadózó vállalkozás
kisadózói minősége technikailag megszűnik 2022. augusztus 31-én.


2022. szeptember 1-jétől
KATA alanya: kizárólag főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet.

Nem lehet KATA alanya:

 • a betéti társaság,
 • egyéni cég,
 • közkereseti társaság,
 • ügyvédi iroda
 • heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkező egyéni vállalkozó
 • öregségi nyugdíjban részesülő az adott hónap akár egyetlen napján is.
 • Az az egyéni vállalkozó, aki más vállalkozásban társas vállalkozóként tevékenykedik.

Új bejelentést kell majd tenniük azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik 2022. augusztus 31-ét követően is jogosultak lesznek a KATA alkalmazására, és szeretnének ezen adónem szerint adózni.

A fenti bejelentést már 2022. augusztus 1-jétől meg lehet tenni az adóhatóság felé, s ez esetben 2022. szeptember 1-jétől ezen körben a KATA alanyiság újjáéled.

Igen súlyosan érinti az új KATA törvény mindazokat a kisvállalkozásokat, akik kifizetőtől szereznek bevételt 2022.09.01. után. Ugyanis esetükben még a bevétel megszerzését megelőző napon megszűnik a KATA alanyiság.

Tehát mindez azt jelenti, hogy a KATA adónemet nem lehet alkalmazni olyan bevételre, mely egy másik vállalkozástól érkezik. E tekintetben teljesen érdektelen, hogy külföldi vagy belföldi vállalkozástól származik-e a bevétel. Ha a bevétel egy másik egyéni vállalkozótól érkezik, akkor erre a bevételre sem lehet alkalmazni a KATÁ-t.

Összességében tehát kimondható: a törvényjavaslat elfogadása után a KATA szeptember 1-jétől kizárólag a magánszemélyekkel kapcsolatban álló főállású egyéni vállalkozók adóneme lesz.

Ez alól a szigorú szabály alól egyetlen kivételt ad a törvény, nevezetesen a taxis vállalkozók szerezhetnek bevételt kifizetőtől, azaz egy másik vállalkozástól is.

Az új KATA törvényt bármely tevékenységre választhatja a főállású egyéni vállalkozó, leszámítva az ingatlan-bérbeadást. Tehát tevékenységi megszorítást nem tartalmaz a javaslat.

Az adó mértéke: egységesen havi 50 ezer forint.

Mivel mellékállásban szeptember 1-jétől nem lehet KATÁ-zni, így a havi 25 ezer forint tételes adó megszűnik. Szintén megszűnik a magasabb ellátási alapot eredményező havi 75 ezer forintos tételes adó is.

A havi 50 ezer forint tételes adó megfizetése havi 108 000 forint ellátási alapot fog eredményezni.

Milyen teendői vannak a vállalkozóknak most, júliusban?

Fel kell készülni, ezért gondolják végig az alábbiakat:

1, Ha cégként kata-alanyok, akkor biztosan kikerülnek a kata hatálya alól, ezért az alábbiakban leírt „Ha a válasz nem” részt érdemes áttanulmányozni.

2, Egyéni vállalkozóként csak magánszemélyeknek nyújtok szolgáltatást, értékesítek terméket? Soha egyetlen olyan számlát sem állítok ki, amin szerepel a vevő adószáma?

 • Ha a válasz igen, akkor maradhatnak katások, csupán annyi teendőjük lesz, hogy 2022.09.25-ig ezt bejelentik a NAV felé a 22T101E nyomtatványon. (Ebben az esetben javasolt az üzletbe kirakni egy tájékoztató táblát is, melyre jó nagy betűkkel ki van írva:
  „Csak magánszemélyeket szolgálunk ki!”, ezzel megelőzve, hogy kifizető kérjen számlát.
 • Ha a válasz nem, akkor – bár tudom, nehéz – NEhívjanak fel azonnal, mert én most még nem tudok segíteni.  Adjanak nekem és könyvelő kollégáimnak néhány napot az értelmezésre, felkészülésre.

3, Ha az előbb leírtak miatt kiesik a katából 2022.09.01-től, akkor sem szabad kapkodni. Mindent át kell gondolni, augusztusban átbeszéljük a lehetőségeket (elvégre is 2022.08.31-én éjfélig még van idő, és a teendők nagyban függenek attól is, hogy a NAV milyen tájékoztatót fog közzétenni az átállás módjáról).

 Az augusztusi beszélgetésre készüljön fel:

 • Nézze át, írja le, milyen költségei vannak, melyek a vállalkozásával kapcsolatban merülnek fel. Ez ugyanis nagyban befolyásolja, hogy milyen adózási módot érdemes választani. (Pl. van-e kocsija, amire költséget lehet elszámolni, mennyi az anyag- és árubeszerzés költsége, egyéb vállalkozási költségei.)
 • Gondolja át, hogy mennyi bevétele várható még 2022.08.31-ig. Fontos kitétel a törvényben, hogy aki 2022.08.31-én kisadózónak minősül, annak a 40 %-os különadót csak akkor kell megfizetnie, ha a 2022.08.31-ig megszerzett bevétele a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok száma és 1,5 millió Ft szorzatát meghaladja. Ehhez szorosan hozzátartozik az az előírás, hogy a kata-alanyiság megszűnésének utolsó napján megszerzett bevételnek kell tekinteni minden olyan ellenértéket, amelyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési időpont a kata-alanyiság időszakára esik. Tehát az a kisadózó, aki már 2022 januárjában is katás volt, és a katásságát 2022.09.01. nappal szünteti meg, az idén 12 millió Ft-ig nem fizet különadót (8 hónap * 1,5 millió Ft).

Ha a kata-alanyiság azért szűnik meg, mert az adózó az új törvény szerint nem lehet kisadózó (pl. azért, mert betéti társaság, vagy munka mellett egyéni vállalkozó, nyugdíjas stb.), akkor az alábbi lehetőségei vannak:

1, Egyéni vállalkozó esetében:

 • választhatja az Szja tv. szerinti vállalkozói jövedelem szerinti adózást
 • Vagy 10.31.-éig be lehet jelenteni, hogy 2022. adóévre vonatkozóan átalányadózást választ (ennek módját és formáját a NAV 2022.08.15-ig a honlapján fogja közzétenni).

2, Cégek esetében a 22T201T nyomtatványon kell bejelenteni, hogy:

 • kiva-alanyiságotválaszt, vagy
 • társasági adóhatálya alá jelentkezik be, vagy
 • Egyszerűsített végelszámolás mellett dönt (megszűnik).

Cégek esetében nagyon fontos, hogy az adónem-váltás miatt könyvvizsgálatra lesz szükségük.

2019. évi adóváltozások

Társasági adót érintő változások
Változik a fejlesztési tartalék maximuma, a korábbi 500 millió forintról 10 milliárd forintra emelkedik. 2019-től lehetőség nyílik az adókedvezmények utólagos, önellenőrzésen keresztül való érvényesítésére, függetlenül attól, hogy az adózó az eredeti bevallásban igénybe vet-e adókedvezményt vagy sem.

2019-től a minimum 80%-ban az adózó által foglalkoztatottak gyermekeinek biztosított munkahelyi óvoda üzemeltetésének felmerült költségei a Tao tv. szerint a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül.

Személyi jövedelemadót érintő változások
Béren kívüli juttatásként a következő évtől megszűnik a 100 000 Ft pénzbeli juttatás lehetősége; a jövőben ilyen fajta juttatásként csak SZÉP-kártya, illetve a szakszervezeti és a szövetkezeti juttatás adható. Az adómentes juttatások közül többek között kikerül a lakáscélú munkáltatói, a mobilitási célú lakhatási támogatás, valamint a következő évtől a sportrendezvényre, kulturális eseményre szóló belépőjegy vagy bérlet; nem lessz adómentes a diákhitel törlesztéséhez nyújtható támogatás sem.

2019. január 1-jétől a béren kívüli juttatások esetében már nem kell alkalmazni a 1,18-szoros szorzót, az adó alapja a juttatás értéke lesz. A juttatások adóterhe kis mértékben növekszik, mivel az új Szocho tv. értelmében a juttatást 19,5% szociális hozzájárulási adó  fogja terhelni a jelenlegi 14% egészségügyi hozzájárulás helyett, ezért a hatályos 34,22%-os adóteher 34,5%-ra módosul.

2019-től az adóhatóság az egyéni vállalkozók részére is készít adóbevallási tervezetet a rendelkezésre álló adatok alapján. Ehhez kapcsolódik, hogy az egyéni vállalkozók esetében a bevallás benyújtásának határideje február 25-e helyett május 20-ára módosul.

Azoknak a magánszemélyeknek akik rendelkeznek ügyfélkapuval, lehetőségük nyílik elektronikus úton való adóelőleg-nyilatkozat tételre. A nyilatkozatot az adóhatóság felé kell megtenni, melyet az adóhatóság továbbít a kifizetőnek eletronikus formában.

Változik az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege, 7.320 forintról 7.500 forintra nő (napi 244 forint helyett 250 forint lesz).

A módosítások szerint az eva-alanyiság 2018. december 20-áig választható utoljára, ezután már nem lehet eva-ra áttérni. Az eva nem szűnik meg, csak a jövőben már nem lehet ezt az adóformát választani. Aki jelenleg is a törvény hatálya alá tartozik, az továbbra is alkalmazhatja.

Forrás: https://orientax.hu/hir/adotorveny valtozasok/adotorveny_modositasi_javaslat_2019_osszefoglalo/

Új Szocho törvény

2019. január 1-jétől összevonják a Szocho tv.-t és az EHO tv.-t, „új Szocho tv.” lesz helyette. Egy kulcsos adót vezetnek be, melynek mértéke 19,5% lesz.  Az új törvény meghatározza a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alá eső jövedelmek körét, ez megegyezik a jelenleg szocho adó és az EHO kötelezettség alá vont jövedelmekkel. Eszerint adófizetési kötelezettség keletkezik az alábbi jövedelmek után: a személyi jövedelemadóról szóló törvény (a továbbiakban: „Szja tv.”) szerint összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelem; tanulószerződés alapján kifizetett díj, ösztöndíjas foglalkoztatás
alapján fizetett ösztöndíj, érdekképviseleti tagdíj; külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerződés alapján meghatározott havi díjazás amennyiben járulékalapot képez; a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, a kamatkedvezményből származó jövedelmek adóalapként meghatározott összegét; a jelenleg 14%-os egészségügyi hozzájárulási kulcs alá
tartozó jövedelmek (pl.: osztalék, árfolyamnyereség, vállalkozói osztalékalap, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem külföldi színész / stábtag által megszerzett Magyarországon adóköteles jövedelem). Változik az adófizetés felső határa is. Jelenleg az adóévben megfizetett egészségbiztosítási járulék és a
14%-os EHO együttes, maximum 450.000 forintos felső határáig kell megfizetni a jövedelmek után az EHO-t. A jövőben csak addig kell megfizetni ezen jövedelmek után a szociális hozzájárulási adót, amíg a minimálbér 24-szeresét el nem éri az összes szociális hozzájárulási adókötelezettség alá eső jövedelmek összege. Például, ha a jövedelem elérné a 3.312.000 forintot, a felső határ a mostani 450.000 forintról
645.840 forintra emelkedne.

Az új törvénnyel eltörlik a 25 év alattiak és 55 év felettiek foglalkoztatása esetén igénybe vehető adókedvezményt. Viszont 2019-től új kedvezményeket lehet igénybe venni, mint például a megváltozott munkaképességű munkavállalók után, valamint a közfoglalkoztatottak után, és bevezetik a munkaerőpiacra lépők után járó adókedvezményt.

Az új Szocho tv. szerint szociális hozzájárulási adóból kedvezmény vehető igénybe:
- a szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak;
- a munkaerőpiacra lépők;
- a három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők;
- a megváltozott munkaképességű vállalkozók és munkavállalók;
- a kutatók;
- a közfoglalkoztatottak után; valamint;
- a jelenlegi feltételrendszer mellett a K+F tevékenység után.

A kedvezmény legfeljebb a minimálbér után érvényesíthető az első három kedvezménykategóriában és az adó mértéke annak 50 százalékával csökken.

Forrás: https://orientax.hu/hir/adotorveny-valtozasok/adotorveny_modositasi_javaslat_2019_osszefoglalo/

https://www.bdo.hu/hu-hu/aktualitasok/2019-evi-adovaltozasok-%E2%80%93-nyari-adocsomag